Naam:

De Zonnepoort - openbare basisschool

Beschrijving:

Wij streven naar betekenisvol onderwijs in een warme en rijke omgeving. Hoe wordt de visie vormgegeven in het onderwijs op De Zonnepoort? In ons onderwijs maken we onderscheid tussen kennisdoelen (ik weet), vaardigheidsdoelen (ik kan) en inzichtdoelen (ik begrijp). De basisvaardigheden, zoals rekenen, spelling, lezen en taal worden specifiek aangeboden aan de kinderen. We maken hierbij gebruik van methodische materialen en werken aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, waardoor het kind tot begrip en inzicht komt en kan toepassen. De kennis en de vaardigheden die het kind opdoet tijdens het methodische aanbod worden geïntegreerd toegepast in thematisch onderwijs.

Sectoren

Onderwijs

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Forum 12
Postcode: 6661 TE
Plaats: Elst