Naam:

Gemeente Oss

Beschrijving:

Oss is de centrumgemeente van het Maasland en ligt in het noordoosten van Brabant. In Oss wonen, werken en leven 76.000 inwoners, verdeeld over 125 verschillende nationaliteiten. Oss is een van de sterkst geïndustrialiseerde steden van Nederland met 2.800 bedrijven die samen bijna 30.000 personeelsleden hebben. Het Oss van de 21e eeuw is een eigentijdse stad die zich in veel opzichten met succes kan meten met andere middelgrote steden. Oss is een sociale gemeente, zo is maar liefst de helft van alle inwoners actief in het verenigingsleven. Wie voor het eerst kennismaakt met Oss ziet een moderne, ruim opgezette, groene stad met een hoog voorzieningenniveau. De stad is omringd met afwisselende landschappen en uiteenlopende kernen. De gemeentelijke organisatie van Oss is ingericht volgens het dienstenmodel en kent drie -diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven en de onderdelen Concernstaf, Bestuurszaken en Brandweer. Oss is een moderne gemeente met een modern bestuur.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Raadhuislaan 2
Postcode: 5341 GM
Plaats: Oss