Naam:

Provincie Noord-Brabant

Beschrijving:

De provincie Noord-Brabant stáát voor Brabant en de Brabanders. In hun belang neemt de provinciale organisatie initiatieven en werkt samen met overheden, bedrijven en instellingen om maatschappelijke vragen op te lossen. Om te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. De ambitie is om tot de top van de kennis- & innovatie-regio's in Europa te horen. De provincie voert de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het rijk te klein. Kerntaken van de provincie zijn ruimte, economie, natuur, mobiliteit en cultuur.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Brabantlaan 1
Postcode: 5216 TV
Plaats: 's-Hertogenbosch