Naam:

MijnGemeenteDichtbij

Beschrijving:

MijnGemeenteDichtbij is de werkorganisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Twee zelfstandige gemeenten, met een eigen college van B&W en gemeenteraad, ondersteund door één ambtelijke organisatie. Door de samenvoeging zijn we krachtiger, efficiënter en innovatiever. MijnGemeenteDichtbij kan de dienstverlening verbeteren door deze dicht bij onze inwoners te organiseren. Samenwerking brengt ons verder: Vanaf 1 januari 2016 werken medewerkers van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel samen. Inwoners merken niets van deze samenwerking, tenminste niet aan de buitenkant. Ze gaan immers nog steeds naar hun eigen gemeentehuis (of locatie van de gemeente) voor een paspoort, rijbewijs of een gesprek. Ook op het gebied van zorg en ondersteuning houden inwoners een eigen case manager, blijven in contact met de ‘eigen gemeente’.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Markt 1
Postcode: 5281AT
Plaats: Boxtel