Naam:

Waterschap Brabantse Delta

Beschrijving:

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap. Ons beheergebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo'n 25.000 bedrijven. Het is voor het waterschap een grote uitdaging om de belangen van natuur, landbouw, recreatie en stadsleven met elkaar te verenigen.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Bouvignelaan 5
Postcode: 4836 AA
Plaats: Breda