Naam:

De Elstar - basisschool

Beschrijving:

Het basisonderwijs is en blijft, net als de maatschappij waarin wij leven, volop in beweging. De Elstar ziet uitdagingen in deze dynamiek en stuurt continu op verdere kwaliteitsverbetering. Teamonderwijs Op Maat (TOM) is voor het team van De Elstar een aanpak voor verandering en vernieuwing. Het geeft invulling aan onderwijs van deze tijd. Vanuit het ontwikkelingsgericht werken levert TOM onderwijs op maat, meer individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam. In de organisatie draait het om het anders organiseren van lesgeven en is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. Meer informatie kun je lezen op onze website: https://elstar-elst.nl/

Sectoren

Onderwijs

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Forum 4
Postcode: 6661 TW
Plaats: Elst