Naam:

Kamer van Koophandel

Beschrijving:

Kamer van Koophandel is een publieke organisatie die ondernemers ondersteuning biedt vanuit de overheid met informatie en adviesdiensten op terreinen waar de markt het (nog) niet zelf oppakt en waar kwaliteiten als ‘betrouwbaarheid en onafhankelijkheid’ gewenst zijn. Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Kamer van Koophandel van start gegaan. Een landelijke organisatie waarin de Kamers van Koophandel en Syntens Innovatiecentrum hun krachten bundelen. De nieuwe Kamer van Koophandel werkt vanuit de wensen en behoeften van de generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangen, die sector- en grensoverschrijdend zakendoen en volop participeren in (online) netwerken.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Printerweg 6
Postcode: 3821 AD
Plaats: Amersfoort