Naam:

Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Beschrijving:

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen versterkt en ondersteunt het vrijwilligerswerk in Nijmegen en omgeving. We zijn er van overtuigd dat vrijwillige inzet voor een leefbare samenleving van onschatbaar belang is. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen bevordert een maatschappelijk klimaat, dat uitnodigt en uitdaagt tot vrijwillige inzet en leidt tot participatie van burgers, organisaties en bedrijven met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

Sectoren

Zorg en Welzijn
Overig

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Stationsplein 26
Postcode: 6512 AB
Plaats: Nijmegen