Naam:

Scholengroep Rijk van Nijmegen

Beschrijving:

De Scholengroep zet zich in voor toekomstgericht onderwijs op overzichtelijke locaties. De drie scholen nemen gezamenlijke initiatieven. Zij bundelen hun kennis en kunde op het brede terrein van het onderwijs en de leerlingenzorg. De breedte en kwaliteit van het onderwijsaanbod staat borg voor een optimale doorstroming van leerlingen, zowel binnen de Scholengroep als naar het vervolgonderwijs.

Sectoren

Onderwijs

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Ternooiveld 300
Postcode: 6525 EC
Plaats: Nijmegen