Naam:

SVB

Beschrijving:

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland en verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de nabestaanden-uitkering ANW, de kinderbijslag en enkele andere regelingen. Daarnaast verzorgt de SVB de salarisadministratie voor PGB-budgethouders. Dit alles doet zij voor ruim 4,8 miljoen klanten in Nederland en rechthebbenden in het buitenland. Sinds 2010 betaalt de SVB ook de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) uit. Op jaarbasis keert de SVB ruim 33 miljard euro uit aan wie daar wettelijk recht op heeft. De SVB kent een processtructuur waarbij de uitvoering centraal staat. De SVB is betrokken bij de voorbereiding van nieuwe regelingen en adviseert de opdrachtgevers over de uitvoering. De SVB heeft een hoofdkantoor in Amstelveen en daarnaast negen uitvoeringsvestigingen verspreid over Nederland. Er werken ongeveer 3500 mensen bij de SVB.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Takenhofplein 4
Postcode: 6538 SZ
Plaats: Nijmegen