Naam:

CentrumFIT

Beschrijving:

De naamgeving van centrumFIT is tweeledig: Enerzijds is het een centrum waar gewerkt wordt aan fit worden of fit blijven. Gezondheid wordt steeds belangrijker. We worden steeds ouder en willen juist langer actief blijven. Daarnaast wordt er door de overheid van ons verlangd, dat we steeds langer blijven werken. Allemaal redenen om aandacht te blijven besteden aan onze fitheid. Anderzijds zijn de letters FIT de afkorting van Fysiotherapie, Integratie en Training. Dit zijn de drie pijlers van het centrum. Bij centrumFIT staat bewegen en trainen centraal. We hanteren een anti-rust beleid, waarbij we kijken naar de mogelijkheden van de mens. Op basis van deze mogelijkheden wordt er een individueel trainingsprogramma opgesteld waarbij, in samenspraak met de klant, S.M.A.R.T. doelen worden gevormd. De doelen zijn gericht op de specifieke taken die de mens nodig heeft om zijn dagelijks leven, werk en/of sport te kunnen uitvoeren.

Sectoren

Overig

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Couperuslaan 22
Postcode: 4837 LR
Plaats: Etten-Leur