Naam:

Goed Wonen Gemert

Beschrijving:

Goed Wonen Gemert is een ondernemende en betrokken woningcorporatie die circa 2700 verhuureenheden beheert in de gemeente Gemert-Bakel. Goed Wonen Gemert is een maatschappijgedreven organisatie. We zorgen voor huisvesting van woningzoekenden, die daar om verschillende redenen niet zonder hulp zelf voor kunnen zorgen. Wij helpen deze inwoners van de gemeente Gemert-Bakel om zelfstandig en met plezier te wonen in een prettige woonomgeving en in vitale en leefbare kernen. Dat doen we vanuit onze rol als volkshuisvester en vanuit die rol willen we actief meewerken aan de belangrijke opgaven voor de volkshuisvesting in Gemert-Bakel.

Sectoren

Zakelijke dienstverlening

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Drossard de la Courtstraat 51
Postcode: 5421 JG
Plaats: Gemert