Naam:

Provincie Noord Brabant

Beschrijving:

Brabant ambieert het tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s te blijven behoren. Zo kan op lange termijn duurzame welvaart voor alle Brabanders gegarandeerd worden. Vanuit die ambitie concentreert de provincie zich op het vestigings- en leefklimaat van Brabant. De provinciale overheid is leidend in het ruimtelijke domein, en op het gebied van regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer. In het economische domein ligt de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties. Hier is de rol van de provincie faciliterend en regisserend. Dit leidt tot de keus voor de volgende provinciale kerntaken •Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting •Bereikbaarheid van de regio •Regionaal economisch beleid •Natuur en milieu •Cultuur

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Brabantlaan 1
Postcode: 5216 TV
Plaats: 's-Hertogenbosch