Naam:

Woonstichting Vryleve

Beschrijving:

Woonstichting Vryleve is een woningcorporatie met huurwoningen in 6 dorpen, liggend in de Gemeente Rijnwaarden. We bieden huurwoningen aan, met name voor mensen die zijn aangewezen op betaalbaar wonen. We bieden soms koopwoningen aan, bedoeld voor mensen met een middeninkomen en kleine beurs .We verzorgen daarnaast goede huisvesting voor maatschappelijke organisaties. We leveren naast huisvesting ook de daarbij passende woondiensten.

Sectoren

Bouw/vastgoed

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Halve Maan 18
Postcode: 6915 SW
Plaats: Lobith