Naam:

Woningcorporatie Plavei

Beschrijving:

Plavei is een vooruitstrevende woningcorporatie met circa 40 medewerkers en ruim 4000 wooneenheden, voornamelijk in de gemeente Montferland. Onze visie is het bieden van betaalbaar en plezier wonen in een duurzame, kansrijke en leefbare omgeving. De organisatie kent een modern organisatiemodel. Bij ons liggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie. We zijn een zelfsturende organisatie. Ons organisatiemodel kent twee eenheden; de eenheid Klant en de eenheid Strategie, Ondersteuning en Specialisme. We willen een topbedrijf zijn. Door structureel oog te hebben voor de ontwikkeling van de competenties van onze medewerkers, ontwikkelen we ons als een ondernemende en professionele organisatie. Bij ons werken mensen die verantwoordelijkheid durven te nemen en elke dag het beste uit zichzelf willen halen met als doel het goed doen voor de klant.

Sectoren

Bouw/vastgoed
Overig

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Kerkstraat 47
Postcode: 6941 AE
Plaats: Didam