Naam:

Reclassering Nederland

Beschrijving:

Reclassering Nederland werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie, gevangeniswezen en gemeenten zetten we in op het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door advies uit te brengen aan de rechter, toezicht te houden op daders en verdachten en toe te zien op een goede en snelle uitvoering van werkstraffen. Met harde en zachte hand motiveren we daders en verdachten hun gedrag te veranderen. Daar heeft de samenleving recht op. En daar hebben veroordeelden of verdachten baat bij.

Sectoren

Overig

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Eekbrouwersweg 6
Postcode: 5322 VG
Plaats: 's Hertogenbosch