Naam:

Zayaz

Beschrijving:

Zayaz is met ruim 13.000 woningen de grootste woningcorporatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij helpen mensen die vanwege hun inkomen of specifieke huisvestingsbehoefte niet zelfstandig kunnen slagen op de particuliere woningmarkt aan een passende en betaalbare woning. Via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken laten wij mensen (weer) meedoen in en aan de samenleving. Om onze maatschappelijke ambities waar te kunnen maken, staan interactie met bewoners, kennis van woningen en buurten, sterke relaties en netwerken bij ons centraal. Wij werken zowel binnen als buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch nauw samen met andere (maatschappelijke) organisaties. Bij Zayaz werken we samen aan een goed en veilig thuis voor onze mensen, zodat zij vanuit deze basis kunnen meedoen aan de samenleving en zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat doen wij in verbinding met elkaar, op een eerlijke en respectvolle manier, met waardering voor ieders talenten en oog voor de wederzijdse belangen.

Sectoren

Zakelijke dienstverlening

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Eekbrouwersweg 8
Postcode: 5233 VG
Plaats: 's-Hertogenbosch