Naam:

AlleeWonen

Beschrijving:

AlleeWonen is een woningcorporatie in West-Brabant. En dan vooral in het stedelijk gebied van Breda en Roosendaal. We huisvesten circa 17.500 huishoudens en bezitten ruim 19.000 verhuureenheden. We geven extra aandacht aan wijken, die dat nodig hebben en aan meer kwetsbare doelgroepen. We zorgen – met onze partners, medewerkers en bewoners - voor een schone, hele en veilige woning en woonomgeving waar ruimte is voor ontmoeting en ontwikkeling. We hebben hart voor de wijk en bewoners. Met ziel en zakelijkheid handelen we daadkrachtig en maken zo het verschil voor de wijk en haar bewoners. AlleeWonen werkt vanuit vier kernwaarden. Deze vormen al jaren de basis van onze manier van werken. Ze zijn een leidraad van hoe we met elkaar, onze bewoners en stakeholders omgaan. Onze kernwaarden zijn: Betrokken, Open, Ondernemend en Gericht op vooruitgang.

Sectoren

Overig

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Spoorstraat 200
Postcode: 4811 BH
Plaats: Breda