Naam:

Radboud Universiteit

Beschrijving:

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. Samen met Radboudumc scheppen we een intellectueel klimaat dat onze medewerkers en studenten inspireert en uitdaagt. Zo kunnen de prestaties worden geleverd die de wetenschap verder brengen en de samenleving ten goede komen. De Radboud Universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega's, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken, meer te zien. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving. De universiteit heeft zo'n 19.000 studenten en er zijn ruim 5000 medewerkers.

Sectoren

Onderwijs

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Comeniuslaan 4
Postcode: 6525 HP
Plaats: Nijmegen