Naam:

Kwintes

Beschrijving:

Oog voor het bijzondere. Kwintes is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. We zijn er voor mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid, zwerfjongeren, dak- of thuisloze, slachtoffers van huiselijk geweld en jongeren en ouderen met autisme. Kwintes begeleidt cliënten individueel, zodat zij vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Kwintes biedt: - Kortdurende en intensieve begeleiding - Beschermd en begeleid wonen - Dagbesteding en hulp naar werk - Bemoeizorg - Crisis, nacht- en vrouwenopvang Red je het niet helemaal alleen?

Sectoren

Zorg en Welzijn

Bezoekadres (Locatie)


Straat: laan van vollenhove 3213
Postcode: 3706 AR
Plaats: Zeist