Naam:

ACE Integraal Netwerk West-Brabant

Beschrijving:

Het ACE Integraal Netwerk is een onafhankelijk en intersectoraal HR-platform in de regio. Binnen dit innovatieve arbeidsmarktproject werken bedrijven en organisaties uit diverse sectoren, dienstverleners, overheid en onderwijs samen op het gebied van arbeidsmobiliteit en HR-beleid. Doel is het verhogen van het bedrijfsresultaat en de bedrijfskwaliteit door uitwisseling van werknemers, vacatures, kennis, ideeën en ervaring. Deelname aan het ACE Integraal Netwerk levert rendementsverhoging voor alle deelnemers op door lagere kosten van transitie en sociale zekerheid, kwaliteitsverhoging door betere kwalitatieve toeleiding naar de arbeidsmarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast ACE West-Brabant zijn de volgende ACE netwerken actief: ACE Rijnmond/Drechtsteden, ACE Metropoolregio Amsterdam, ACE Nijmegen/Arnhem en ACE Noordoost-Brabant (start september 2014).

Sectoren

Overig

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Markt 17
Postcode: 4875 CB
Plaats: Etten-Leur