Naam:

ZLTO

Beschrijving:

ZLTO - Samen Vernieuwend Boeren De wereld van morgen vraagt om slimme inzichten en oplossingen, die even duurzaam als grensverleggend zijn. Hier ligt een cruciale rol voor de Nederlandse land- en tuinbouw, die wereldwijd als toonaaangevend wordt gezien. En dus voor de leden van ZLTO. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie verenigt ruim 16.000 boeren en tuinders in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. We behartigen hun belangen en helpen hen grenzen te verleggen als vakman en ondernemer. Met oog voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Daarbij volgen we scherp de ontwikkelingen in overige sectoren en maken we verbinding met andere creatieve ondernemers, overheden en maatschappelijke partners. Om nieuwe kansen te zien in voedsel, grondstoffen en energie. En die samen te benutten.

Sectoren

Agrarisch

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Onderwijsboulevard 225
Postcode: 5223 DE
Plaats: 's-Hertogenbosch