Naam:

Oosterpoort

Beschrijving:

Oosterpoort is er voor kinderen, jongeren en gezinnen in de knel. Onze missie, “Samen met kinderen, jongeren en hun gezinnen, in aansluiting op basiszorg en in samenwerking met netwerkpartners, toewerken naar een kansrijke deelname aan de maatschappij”, draait om het creëren van een veilige omgeving voor de kwetsbare jeugdige, op weg naar de toekomst. Daarbij benutten we de eigen kracht van de jeugdige, groot en klein, het gezin, de omgeving én kennis en kunde van onze medewerkers. UITGANGSPUNTEN • Eigen kracht, regie bij het gezin • Veiligheid voorop • Samen met het netwerk • Maatwerk, flexibiliteit en continuiiïteit • Hoge kwaliteit

Sectoren

Zorg en Welzijn

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Kamperfoeliestraat 60
Postcode: 5342 CX
Plaats: OSS