Naam:

UWV

Beschrijving:

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Pastoor Petersstraat 134-166
Postcode: 5612 LV
Plaats: Eindhoven