Naam:

UWV

Beschrijving:

UWV Loopbaancentrum Zuidwest UWV betekent Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV is er om werknemersverzekeringen als WW, Wajong en WIA uit te voeren en doet dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV zorgt voor ondersteuning bij het vinden van werk en bij aan het werk blijven; beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid; verstrekken van uitkeringen en het beheren van gegevens over werk en uitkering.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Laan op Zuid 393
Postcode: 3072 DB
Plaats: Rotterdam