Naam:

Servicecentrum Drechtsteden

Beschrijving:

Het Servicecentrum Drechtsteden is dé resultaatgerichte dienstverlener, die klanten ontzorgt door de ondersteunende taken zo gestandaardiseerd mogelijk uit te voeren en zorgt voor efficiëntie, continuiïteit en kwaliteitsverhoging. Als shared servicecentrum bieden wij de Drechtstedenorganisaties ondersteuning bij zowel beleidsvorming en advisering als bij uitvoerende taken op de volgende terreinen: •ICT •Facilitaire zaken & Documentaire Informatievoorziening •P&O •Financiën en Inkoop •Juridisch Kenniscentrum •Communicatie Met ons vakmanschap, onze klantkennis & synergievoordelen ondersteunen we onze klanten integraal met de bedrijfsvoering, zodat zij beter hun kerntaken kunnen uitvoeren

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Noordendijk 248 - 250
Postcode: 3311 RR
Plaats: Dordrecht