Naam:

GGz Breburg

Beschrijving:

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. Onze kernbelofte is de best passende specialistische behandeling en ondersteuning bieden, waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven. Dat doen we deskundig, met aandacht en doortastend. Veerkracht is een sleutelbegrip. Het geeft weer wat we willen bereiken: het versterken van de eigen kracht. Voor cliënten én medewerkers. We zetten onze klinische voorzieningen om naar ambulante zorg. Behandelen en begeleiden dicht bij huis, in de eigen omgeving van cliënten staan voorop. Om dat te realiseren, zetten we bijvoorbeeld e-health in. Ruim 2000 medewerkers en 200 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de behandeling van begeleiding van jaarlijks circa 18.000 cliënten.

Sectoren

Zorg en Welzijn

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Lage Witsiebaan 4
Postcode: 5042 DA
Plaats: Tilburg