Naam:

UWV Loopbaancentrum Zuidwest

Beschrijving:

UWV betekent Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV is er om werknemersverzekeringen als WW, Wajong en WIA uit te voeren en doet dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV zorgt voor ondersteuning bij het vinden van werk en bij aan het werk blijven; beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid; verstrekken van uitkeringen en het beheren van gegevens over werk en uitkering.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Chasséveld 17
Postcode: 4811 DH
Plaats: Breda