Naam:

Ministerie van Justitie, Centrum voor Loopbaanontwikkeling

Beschrijving:

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Het doet dat samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, inspecties en de Belastingdienst. Daarnaast kan het ministerie van Veiligheid en Justitie ook rechtstreeks ingrijpen in het leven van mensen. Soms is die ingreep groot; dan sluiten we een veroordeelde in, of zetten we ouders uit de ouderlijke macht. Soms is die ingreep relatief klein; dan innen we een boete voor een verkeersovertreding. Maar in alle gevallen gaat het om ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Koninginnegracht 12b
Postcode: 2514 AA
Plaats: Den Haag