Naam:

Reclassering Nederland

Beschrijving:

Reclassering Nederland is een constante factor in de veiligheidsketen. Dat betekent dat wij vanaf het begin -als iemand wordt aangehouden door de politie- tot het eind -als een verdachte of dader weer naar de samenleving terugkeert- bij het strafproces betrokken zijn. Ons werk is een wezenlijke aanvulling op het werk van strafrechtelijke en vele andere instanties. Zo werken we nauw samen met: • Politie • Openbaar Ministerie • Rechtbanken • Gevangenissen • Gemeenten • (Forensische) Psychiatrie • Verslavingszorg • Woningbouwverenigingen • Maatschappelijk werk • Bedrijfsleven • Sport- en andere vrijwilligersorganisaties

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Eekbrouwersweg 6
Postcode: 5233 VG
Plaats: 'S-HERTOGENBOSCH