Naam:

Het Driespan

Beschrijving:

Het Driespan verzorgt in de regio West-Brabant gespecialiseerde onderwijszorg en ambulante begeleiding voor leerlingen met een gedragsmatige onderwijsbeperking en ondersteunt de ouders van deze leerlingen bij indicatiestelling voor de leerlinggebonden financiering en de schoolkeuze.

Sectoren

Onderwijs

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Hof van den Houte 61
Postcode: 4873 AZ
Plaats: Etten-Leur