Naam:

KNMI

Beschrijving:

Het KNMI is het nationale instituut voor meteorologie en seismologie en een onafhankelijke en gezaghebbende autoriteit die nationaal en internationaal wordt erkend. De combinatie van infrastructuur, techniek, wetenschap en dienstverlening op het gebied van weer, klimaat en seismologie is uniek. Dit draagt bij aan de veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en welvaart van Nederland. Het KNMI is een agentschap van het Ministerie van IenM en heeft als publieke organisatie geen commerciële taken en doelstellingen. De maatschappelijke meerwaarde is groot: met tijdige en adequate informatie over de toestand van weer, klimaat en aardbevingen kan economische schade aan tal van sectoren aanzienlijk worden beperkt. Wereldwijd werkt het KNMI intensief samen met andere instituten en onderzoeksinstellingen.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Utrechtseweg 297
Postcode: 3731 GA
Plaats: De Bilt