Naam:

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Beschrijving:

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert de wettelijke milieutaken uit voor gemeenten in de regio en voor Provincie Gelderland. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieuwetgeving. ODRA voert daarnaast ook taken uit op het gebied van bouw (bouw- en monumentenvergunningen, vrijstellingen op bestemmingsplannen, leegstandsvergunningen. ODRA is een samenwerkingsverband van de gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland. Samen met haar partners werkt ODRA aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. ODRA is één van de zeven Gelderse Omgevingsdiensten. Er werken 122 medewerkers.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Eusebiusbuitensingel 53
Postcode: 6828 HZ
Plaats: Arnhem