Naam:

Health Valley Nijmegen

Beschrijving:

Health Valley is een netwerk dat technologische innovaties in de gezondheidszorg stimuleert. Zo'n 700 kennisinstellingen en bedrijven houden zich in deze regio op een of andere wijze bezig met gezondheidszorg. Binnen Health Valley bundelen universiteiten, zorginstellingen, bedrijven en overheden zich om kennis uit te wisselen en samen innovatieve projecten op te zetten. Health Valley is in de eerste plaats matchmaker. We brengen partijen bij elkaar en versterken de contacten door activiteiten te organiseren. Maar Health Valley doet meer. We helpen de leden te zoeken naar financiers voor projecten en nieuwe producten, zowel in de publieke als in de private sfeer. We helpen hen ook bij het vinden van de juiste partners om een innovatie versneld naar de markt te brengen. Daarnaast ondersteunen we startende ondernemers in de gezondheidssector en zorgen voor profilering en marketing van de innovatieve eindproducten, zowel binnen als buiten het netwerk.

Sectoren

Overig

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Transistorweg 5R
Postcode: 6534 AT
Plaats: Nijmegen