Naam:

Tandem Welzijn

Beschrijving:

Tandem Welzijn is een maatschappelijke organisatie in Nijmegen, die kwaliteit van leven van mensen en sociaal kapitaal in wijken centraal stelt. De focus ligt op de talenten en mogelijkheden van mensen, 't signaleren van risico’s, vroegtijdige interventie en voorkoming van problemen.Tandem werkt vanuit de programma's: 1. Community building: buurt- en wijkbewoners dragen met eigen kracht en naar vermogen bij aan de (inclusieve) samenleving. Gericht op opbouw van groepen, sociale netwerken en gemeenschappen in de wijk. 2. Talentontwikkeling: buurt- en wijkbewoners ontwikkelen vaardigheden, competenties en vermogens. Gericht op positieve emotionele, sociale, talent- en capaciteitsontwikkeling van bewoners van alle leeftijden en met name kinderen en jongeren i.s.m. hun ouders en opvoeders in de wijk. 100 medewerkers organiseren samen met vele stagiairs en vrijwilligers en tal van samenwerkingspartners de diverse projecten en activiteiten in Nijmegen e.o. www.tandemwelzijn.nl .

Sectoren

Zorg en Welzijn

Bezoekadres (Locatie)


Straat: De Ruyterstraat 244
Postcode: 6512 GG
Plaats: Nijmegen