Naam:

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Beschrijving:

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid (GGD ZHZ) en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) zijn sinds 1 januari 2013 onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. De dienst verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De dienst is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Daarnaast bewaakt, beschermt en bevordert de dienst de publieke gezondheid.

Sectoren

Zorg en Welzijn

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Karel Lotsyweg 40
Postcode: n.v.t.
Plaats: n.v.t.