Naam:

GGz Breburg

Beschrijving:

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. Wij bieden de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van onze locaties, uit deeltijdbehandeling of opname. Ook woonondersteunende zorg, ondersteuning bij dagbesteding, en preventieve cursussen zijn mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar. Daarnaast bieden wij deskundigheidsbevordering en consultatie aan partners in de zorg, onder wie huisartsen en medewerkers van welzijn- en zorginstellingen. Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 18.345 cliënten in de regio Midden en West Brabant. Ongeveer 2050 medewerkers en tweehonderd vrijwilligers zetten zich hiervoor in.

Sectoren

Zorg en Welzijn

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Lage Witsiebaan 4
Postcode: 5042 DA
Plaats: Tilburg