Naam:

DJI De Hunnerberg

Beschrijving:

In Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in het kader van preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een zogenaamde PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Missie: opvoeding, onderwijs en behandeling staan centraal. Door het bieden van een veilig leefklimaat en een positieve benadering krijgen jongeren meer kans op een betere toekomst.

Sectoren

Overheid (Rijks, Lokaal en ZBO)

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Berg en Dalseweg 287
Postcode: 6522 CH
Plaats: Nijmegen