Naam:

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Beschrijving:

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ zorgt voor een veilige regio, waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet zij samen met de 18 gemeenten in Gelderland-Zuid, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is daadkrachtig, betrouwbaar en alert door samen te werken.

Sectoren

Zorg en Welzijn

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Groenewoudseweg 275
Postcode: 6524 TV
Plaats: Nijmegen