Naam:

De Driestroom

Beschrijving:

De Driestroom ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking van jong tot oud. Het gaat daarbij om ondersteuning bij wonen in woonvormen en bij zelfstandig wonen. Bij werken in bedrijven en op dagcentra. Ondersteuning van kinderen op kindercentra, in het onderwijs, thuis en bij vrijetijdsbesteding. De Driestroom biedt ook specialistische hulp door therapeuten en gedragskundigen. De Driestroom is kleinschalig georganiseerd. Medewerkers er vrijwilligers werken op locaties in de brede regio van Arnhem, Nijmegen en het land van Maas en Waal.

Sectoren

Zorg en Welzijn

Bezoekadres (Locatie)


Straat: Industrieweg-Oost 27
Postcode: 6662 NE
Plaats: Elst